Nieuws

22 maart 2016

Merksplas Kolonie, de restauratie en herbestemming van de paardenstallen gaan van start

De site van de Merksplas landloperskolonie maakt, tesamen met onder meer de Wortel-kolonie, deel uit van de Koloniën van Weldadigheid.

Op vraag van de gemeente Merksplas werkte het architectenteam Erfgoed en Visie en Kurt Loomand een masterplan uit dat de totaalrestauratie en herbestemming van de volledige site omvat. Het project loopt over een termijn van 2012 tot 2021 en wordt opgesplitst in meerdere fasen.

Verstraete | Vanhecke restaureerde in 2013-2014 de open schuren en het woonstalhuis, en eindigt in 2016 de restauratie van het bezoekerscentrum en de aardappelkelders. In april 2016 start Verstraete | Vanhecke ook de restauratie en herbestemming van de paardenstallen.

 

www.merksplas.be

www.kempenslandschap.be

www.kolonienvanweldadigheid.eu

« Terug